ONLINE VERTALEN

Hier kan u teksten, zinnen en woorden automatisch vertalen
TIK DE TEKST IN DIE U WILT LATEN VERTALEN


google ad


Mensen die een vertaling zoeken, zijn op deze webpagina op het juiste adres. Deze website laat u immers toe automatisch woorden, zinnen en teksten te vertalen. Daarbij maakt deze webpagina gebruik van een online vertaalscript. Deze webpagina kan elke soort tekst behandelen ongeachte de woorden en zinnen die deze tekst kan bevatten. Bijlagen kunnen eveneens gemakkelijk vertaald worden.

Vanaf nu kan u op uw eigen computer allerlei teksten automatisch vertalen. Deze teksten kunnen verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld technische bijlagen, huiswerk, liedjes, liedjesteksten, songteksten, brieven, folders, offertes, brochures en zakelijke documenten. Daarnaast besteedt de hier gebruikte software ook speciale aandacht aan uitdrukkingen en werkwoorden. Aparte woorden kunnen natuurlijk ook vertaald worden. Deze webpagina fungeert dan meer als een vertalend woordenboek. Vraag u dus niet langer af waar u een online vertaling kan krijgen. Dit is de juiste webstek.

U kan hier een vertaling krijgen in vele talen, ondermeer Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Noors, Duits, Japans en Chinees. Aarzel dus niet om van deze website gebruik te maken zo vaak u zelf wilt. Deze pagina zal steeds open staan voor u. Zelfs vertaalbureaus maken tegenwoordig gebruik van vertaalsoftware. Natuurlijk wordt de verkregen vertaling daarna nauwgezet geverifieerd. Er is dus geen enkele reden waarom u geen gebruik zou maken van deze nieuwe mogelijkheden.

Vertalen.eu is een kostenloze vertaaldienst. Ons doel bestaat erin zo correct en rap mogelijk te werken. Voortdurend willen we onze diensten verbeteren en optimaliseren. Mocht u fouten vinden of andere opmerkingen willen formuleren, contacteer ons dan per email. Het script dat op deze pagina gebruikt wordt, wordt voordurend bijgewerkt. Mochten er vergissingen en onnauwkeurigheden aanwezig zijn in onze databank, gelieve deze te melden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen, contacteer ons op: info@to-the-point.be